Posts Categorized: Okategoriserad

Tylö förbättrar sina processer inom budgetering, prognostisering, uppföljning och analys genom att implementera Budget Tracker. Budget Tracker skall  också stödja Tylös förbättringsprojekt inom Lean. Tylö AB är idag världens ledande tillverkare av stimulerande miljöer för bastu, dusch och ångbad.

Besikta byter system för Budget och Prognostisering från ett av de världsledande systemen till Budget Tracker för uppnå ett flexibelt formbart system som snabbt kan spegla en organisation och verksamhet i förändring. Med Budget Tracker uppnår Besikta användarvänlighet, effektivitet och bytet innebär även en kostnadsbesparing. Besikta Bilprovning har 163 stationer på 141 orter, från Ystad i söder till Gävle i norr….

Read More

Boule Diagnostics förbättrar sin verksamhetsstyrning genom att implementera Budget Tracker för Budget och Prognos samt Rapport och Analys. Boule Diagnostics AB är ett snabbt växande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför system och konsumentprodukt för komplett blodcellsanalys till icke-institutionell vård. Försäljningen sker genom ett världsomspännande nätverk av distributörer som täcker över 100 länder. Bolaget fokuserar främst…

Read More

Yrkesakademin implementerar Budget Tracker för att effektivisera och förbättra sin rapportering, budget- och prognoshantering. Yrkesakademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. YrkesAkademin erbjuder kompetensutveckling inom olika branscher samt grund- och fortbildning inom ramen för arbetsmarknadsutbildning, komvux, yrkeshögskoleutbildning och företagsutbildning.

Polarica, som under många år arbetat med Enterprise Budget Tracker (EBT) i sin verksamhet, har nu valt att även göra hela volymsbudgeteringen (marknadsbudgeten) i EBT Products. Syftet är att decentralisera hela budget-/prognosprocessen för försäljningen och samtidigt integrera dess resultat med den finansiella budgeten/prognosen för företaget. Dessutom erhålls en decentraliserad uppföljning/analys av försäljningen.