• Boka demo
  • |
  • 08-517 150 00
  • |
  • info@itgroup.se

Operativ Budget och Prognos – Tjänster

Budget och prognos för konsultverksamhet

Budget Tracker Services (BT Services), är en tilläggsmodul till Budget Tracker Finans och används av tjänsteföretag, som vill budgetera, prognostisera och följa upp sin konsultverksamhet.

Genom en nära integration med externa debiterings-, tidrapporterings- och lönesystem hanterar BT Services prognostisering av beläggningsgrad med hänsyn även till semesterplanering och övrig planerad frånvaro samt utfallsuppföljning på person, avdelning och företag.

När resursbudgeteringen är klar uppdateras Budget Tracker Finans och därmed föder det operativa budget- och prognosarbetet den finansiella budgeten/prognosen. Detta är ett utmärkts sätt för ekonomiavdelningen att få adekvata siffror från organisationen och involvera flera personer i verksamhetsstyrningen.

Tendensprognosen ger en snabb överblick av innevarande periods rapporterade tider med uppföljning mot prognoser med debiterbarhet i tid och pengar. Tendensprognosen visar också möjligheterna att kunna nå uppställda prognoser (på företags-, avdelnings- och medarbetarnivå), varpå man kan fatta beslut agera snabbt.

BOKA DEMO

Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personliga uppgifter du valt att delge.