Monthly Archives: May 2015

Polarica, som under många år arbetat med Enterprise Budget Tracker (EBT) i sin verksamhet, har nu valt att även göra hela volymsbudgeteringen (marknadsbudgeten) i EBT Products. Syftet är att decentralisera hela budget-/prognosprocessen för försäljningen och samtidigt integrera dess resultat med den finansiella budgeten/prognosen för företaget. Dessutom erhålls en decentraliserad uppföljning/analys av försäljningen.