Yrkesakademin implementerar Budget Tracker för att effektivisera och förbättra sin rapportering, budget- och prognoshantering.

Yrkesakademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. YrkesAkademin erbjuder kompetensutveckling inom olika branscher samt grund- och fortbildning inom ramen för arbetsmarknadsutbildning, komvux, yrkeshögskoleutbildning och företagsutbildning.

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Reply

  • (will not be published)