Monthly Archives: August 2017

Yrkesakademin implementerar Budget Tracker för att effektivisera och förbättra sin rapportering, budget- och prognoshantering. Yrkesakademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. YrkesAkademin erbjuder kompetensutveckling inom olika branscher samt grund- och fortbildning inom ramen för arbetsmarknadsutbildning, komvux, yrkeshögskoleutbildning och företagsutbildning.