• Boka demo
  • |
  • 08-517 150 00
  • |
  • info@itgroup.se

Strategi och målstyrning

Budget Tracker Strategy

Budget Tracker Strategy (BT Strategy) är en tilläggsmodul till Budget Tracker Finans som visar utfall jämfört med budget för 3 år bakåt och utifrån den informationen visar en trend för det nya budgetåret. Dessa värden kan sedan användas för att övergripande procentuellt simulera företagets intäkter, direkta och fasta kostnader och visa resultatpåverkan grafiskt i ett Du Pont schema. När simuleringen är klar, sparas den för att därefter kunna brytas ned i organisationen proportionellt på detaljnivå. Dessa värden visas i en separat kolumn som visar ledningens mål för de som är involverade i budget/prognosprocessen och utgör en Top-down budgetering tillsammans med den vanliga Bottom-up budgeteringen.

Med BT Strategy uppnås en effektiv drivarbaserad budget/prognos med klara målbilder i syfte att alla springer åt samma håll i rätt takt.
 

BOKA DEMO

Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personliga uppgifter du valt att delge.