• Boka demo
  • |
  • 08-517 150 00
  • |
  • info@itgroup.se

Koncernsammanställning

Budget Tracker Koncernsammanställning

Med Budget Tracker Koncernsammanställning summeras koncernens alla helägda företag med olika valutor och kontoplaner upp till ett koncernbolag med sin koncernvaluta och kontoplan.

Genom att beskriva koncernstrukturen samt ange valutakurserna mellan lokal- och koncernvaluta för budget och utfallsmånad, erhålles direkt en koncernbudget och summerat löpande utfall i koncernvalutan med samma analysfunktioner, som för respektive dotterbolag och ner till lägsta transaktionen i det enskilda dotterbolaget. Här kan man också skapa virtuella organisationer som kopplar ihop olika dotterbolagens kostnadsställe till funktionella organisationsstrukturer över företags- och lands-gränser med egna behörigheter och analysmöjligheter.

BOKA DEMO

Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personliga uppgifter du valt att delge.