Besikta byter system för Budget och Prognostisering från ett av de världsledande systemen till Budget Tracker för uppnå ett flexibelt formbart system som snabbt kan spegla en organisation och verksamhet i förändring. Med Budget Tracker uppnår Besikta användarvänlighet, effektivitet och bytet innebär även en kostnadsbesparing. Besikta Bilprovning har 163 stationer på 141 orter, från Ystad i söder till Gävle i norr. Besikta erbjuder besiktning av de flesta typer av fordon, från bilen och MC:n till tunga fordon som lastbil, buss och släp.

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Reply

  • (will not be published)