Monthly Archives: May 2018

Besikta byter system för Budget och Prognostisering från ett av de världsledande systemen till Budget Tracker för uppnå ett flexibelt formbart system som snabbt kan spegla en organisation och verksamhet i förändring. Med Budget Tracker uppnår Besikta användarvänlighet, effektivitet och bytet innebär även en kostnadsbesparing. Besikta Bilprovning har 163 stationer på 141 orter, från Ystad i söder till Gävle i norr….

Read More

Boule Diagnostics förbättrar sin verksamhetsstyrning genom att implementera Budget Tracker för Budget och Prognos samt Rapport och Analys. Boule Diagnostics AB är ett snabbt växande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför system och konsumentprodukt för komplett blodcellsanalys till icke-institutionell vård. Försäljningen sker genom ett världsomspännande nätverk av distributörer som täcker över 100 länder. Bolaget fokuserar främst…

Read More