• Boka demo
  • |
  • 08-517 150 00
  • |
  • info@itgroup.se

Operativ Budget och Prognos – Varor

Produktbudgetering

Budget Tracker Products (BT Products), är en tilläggsmodul till Budget Tracker Finans och används av distributions- och handelsbolag samt producerande företag, som vill budgetera och prognostisera på exempelvis kundkategori, kund samt produkt/produktgrupp. BT Products är helt integrerat med affärssystemet för inläsning av tidigare försäljning, vilket utgör grunden för budget/prognosarbetet. Sälj- och produktansvariga kan sedan bedöma kommande försäljning eller låta BT Products föreslå Budget/prognos baserat på statistik som man därefter kan justera. Dessutom kan budgeterat utfall simuleras fram med automatiska och manuella trender.

När man är klar uppdateras Budget Tracker Finans och därmed föder det operativa budget- och prognosarbetet den finansiella budgeten/prognosen. Detta är ett utmärkts sätt för ekonomiavdelningen att få adekvata siffror från organisationen och involvera flera personer i verksamhetsstyrningen.
Exempelvis kan man budgetera/prognostisera med antal/styck medan BT Products hämtar försäljning och kalkylpris från affärssystemet.

Med BT Products hanteras således budgetering, prognostisering och uppföljning ner på kundkategori, kund samt produkt/produktgrupp kopplat till en redovisningsdimension i Budget Tracker Finans. Modulen hämtar försäljningsstatistiken för flera år från affärssystemet (=budgetunderlaget) med antal, styckpris och kalkylpris på definierade budgetnivåer samt visar också en belopps vy för respektive begrepp. I budget/prognosarbetet kan man förändra periodvärdena på samma sätt, som i Budget Tracker Finans. Beloppsvärdena summeras upp till Budget Tracker Finans på definierad nivå.

Det är också möjligt i modulen att hantera internprissättning med internredovisning mellan marknad och produktion. Antalsprognoserna i BT Products kan också användas till uppdatering av affärssystemets prognosmodul för produktion och/eller inköp.

I utfallsuppföljningen så hämtas utfallsvärden från affärssystemet för en jämförelse med budget/prognos.

BOKA DEMO

Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personliga uppgifter du valt att delge.